Erfaringer med å starte nettbutikk

Av Ole Martin Johansen

Jeg har i denne delen av semesteret hatt en svært spennende oppgave. Vi skulle lage en egen nettbutikk! Det har vært veldig spennende og jeg har lært helt utrolig mye. Jeg trodde først at man kun skulle lage en fiktiv nettbutikk, men neida. Vi skulle faktisk lage en helt funksjonell nettbutikk som fungerer! Når jeg innså dette skal jeg innrømme at jeg ble litt overveldet og skeptisk. Men når jeg fikk sett litt nærmere på oppgaven og hvordan den skulle gjennomføres så ble skepsisen endret til en følelse som at “dette skal jeg klare”! 

I dag er nettbutikken opprettet og jeg ser tilbake på gjennomføringen som svært spennende. Det er ikke alle som får den muligheten, og spesielt ikke på skolen! Det er, som dere alle vet, liten tvil om at mye av skolen går med til pugging på ting som man ikke får bruk for senere i livet. Denne oppgaven er helt motsatt, og er noe man absolutt kan få mye nytte av i fremtidige jobbsituasjoner. 

Det har vært svært krevende, spesielt da jeg har en jobb som tilsier at jeg ikke kan være så mye på skolen. På tross av dette har jeg fått gjennomført opprettelsen av nettbutikken, og jeg er veldig takknemlig for den oppfølgingen jeg har fått av foreleser over mail. 

Nettbutikken jeg har lansert er enkelt og greit en side der man kan kjøpe billige pensumbøker. Bøkene er brukte og selges til en mye lavere pris enn i en vanlig bokhandel. De bøkene jeg har til salgs nå er de jeg selv har kjøpt gjennom flere år med studier. På sikt tenker jeg også å kjøpe inn billige pensumbøker over utallige Facebook-grupper og selge med en liten fortjeneste på nettbutikken. Jeg tror folk setter pris på en seriøst aktør som sender bøkene per post og er billig, fremfor å møte fremmede folk som man har sett i en “kjøp og salg av pensumbøker”- gruppe på Facebook. 

Jeg gleder meg til fortsettelsen, og håper alle tar en tur innom nettbutikken. I tillegg vil jeg oppfordre alle medstudenter til å velge Digital Markedsføring som valgfag. Det er utrolig godt fag og man får mange praktiske oppgaver som man kan få bruk for senere. 

Håper dere tar en tur innom nettbutikken: 

https://billige-skoleboker.myshopify.com/

Lik og del

Fortsett å lese

Fulltidsjobb og studier på heltid – hvordan fungerer det?

Av Ole Martin Johansen

I dette blogginnlegget kommer jeg til å fortelle litt om mine opplevelser knyttet til å ha en fulltidsjobb samtidig som jeg studerer på heltid. 

Jeg begynte på Høyskolen Kristiania høsten 2017. Jeg valgte linjen som heter økonomi og ledelse. Det jeg ikke visste når jeg søkte meg inn på skolen var at jeg skulle få tilbud om en fulltidsjobb samtidig som jeg begynte å studier. Etter mange års erfaring med forskjellige verv i Fremskrittspartiets Ungdom fikk jeg i august 2017 tilbud om å bli rådgiver på heltid. Det var en unik sjanse jeg ikke kunne si nei til. I dag, litt over halvannet år etter, er jeg fortsatt ansatt som rådgiver og jeg har kommet meg gjennom over halvparten av studiene. 

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg burde ha vært mer på skolen. Det er bare å spørre de jeg går i klasse med hvor ofte de ser meg. Det er ikke ofte, og som regel kun på sosiale sammenkomster etter jobb og skole. Men på tross av at jeg er veldig lite på skolen har jeg kommet meg gjennom studiene hittil med full progresjon. Det krever at man setter av mye tid i forkant av eksamen til å øve, noe jeg har gjort etter jobb. Det fungerer greit for meg, men jeg har full forståelse for at det ikke passer alle. 

Når det er sagt så har jeg ikke de beste karakterene, men jeg håper og tror at en fremtidig arbeidsgiver vil se bort fra karakterene når de ser at jeg har hatt full studieprogresjon samtidig som jeg har vært i full jobb. Jeg tror at det vil se positivt ut på CV’en og veie i min favør når jeg en gang i fremtiden skal på jakt i arbeidsmarkedet. 

I mitt første semester hadde Høyskolen Kristiania et prøveprosjekt der samtlige forelesninger i et gitt fag ble filmet og lagt ut for studentene. Det var svært positivt for min del ettersom jeg da kunne følge med på lik linje med alle de andre. Jeg kunne se på forelesningene etter jobb, noe jeg i dag ikke får gjort i noen fag. Den største utfordringen for meg i dag er derfor at jeg ikke får med meg hva som vil bli vektlagt på eksamen, og hva som er viktig i forelesningene. 

Min bønn til Høyskolen Kristiania er at alle forelesninger i samtlige fag blir filmet og lagt ut på nett. Det vil uten tvil gjøre min hverdag mye lettere, samtidig som det uten tvil ser bra ut for skolen at jeg som student har gjort det bra på skolen samtidig som jeg har hatt full jobb. Dette er fremtiden, og Høyskolen Kristiania bør ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir. 

Lik og del

Fortsett å lese

Delingsøkonomi i mitt drømmesamfunn

Av Ole Martin Johansen

Delingsøkonomi har de siste årene blitt et stadig mer brukt ord. Delingsøkonomien vil i korte trekk si at vi deler stadig flere gjenstander og tjenester med hverandre som en følge av den digitale revolusjonen som har vært de siste årene.

Det er viktig å lovregulere delingsøkonomien slik at den fungerer bra for alle parter. Forbruker, tilbyder og staten skal alle tjene godt på delingsøkonomien. Airbnb og Uber er to eksempler på plattformer som delingsøkonomien har kommet til syne i. Jeg er personlig er stor forkjemper for disse to selskapene, da det gir folk flest mulighet til å leie et billig rom eller få en billig taxitur. De aller fleste tiltak og plattformer som gir en enklere og bedre hverdag for folk er positive i mine øyne.

Heia delingsøkonomien!

Lik og del

Fortsett å lese

Reklame i tradisjonelle medier eller sosiale medier?

Av Ole Martin Johansen

Tradisjonelt sett så har reklame vært forbeholdt linær-TV og aviser. Det er her man har hatt tilgang på en stor gruppe mennesker, og det har derfor vært naturlig å markedsføre sine produkter på disse plattformene. 

De siste 10-20 årene har internett vært en ubetinget suksess og vi har fått flere plattformer å markedsføre produkter på. Teknologien har hatt en enorm utvikling og veksten på sosiale plattformer som Facebook, Instagram og Snapchat har vært enorm. Statistikk viser at flere millioner, bare i Norge, er innom f.eks facebook flere ganger hver eneste dag. Det er derfor liten tvil om at de nye sosiale plattformene gir en enorm mulighet for markedsføring og reklame. 

Jeg synes derfor det er fornuftig at bedrifter bruker mer penger på å markedsføre seg på sosiale medier enn i tradisjonelle medier.

Mange mener at flere av de kommende politiske valgene må vinnes på sosiale medier. Kanskje det er noe i nettopp det? 

 

Lik og del

Fortsett å lese

Vi trenger generell bevæpning av politiet

Politi med våpen er et sjelden syn i Norge

Av Ole Martin Johansen

Stortinget har nylig vedtatt et forslag om såkalt punktbevæpning, som betyr at politiet kan bære våpen på spesielt utsatte steder. Forslaget er utvilsomt et stort gjennomslag for Fremskrittspartiet, og et skritt i retningen mot å ha generell bevæpning av politiet over hele landet.

Staten sin største og viktigste oppgave er å verne om tryggheten til sine borgere. Det er liten tvil om at vi lever i en urolig tid, og vi har de siste årene sett en rekke tragiske terrorangrep mot siville personer. Vi må gjøre alt vi kan for å forhindre slike hjerteskjærende handlinger gjennom en god integreringspolitikk, men vi må også gi politiet muligheten til å beskytte sine medborgere ved at de kan gå med våpen til enhver tid. Jeg ville utvilsomt ha følt meg mer trygg når jeg går på gaten dersom jeg visste at politiet umiddelbart kunne gå inn i situasjonen med våpen. Det sier seg selv at politiet har en lengre responstid når de må hente våpen i bilen, som kanskje står mange minutter unna.

Det er også viktig å nevne at politiet i dag kan være nødt til å gå inn i situasjoner uten våpen, da livsfarlige angrep kan oppstå på sekundet. Politiet rissikerer liv og helse for å beskytte oss andre, og det er åpenbart at vi må gi politiet de viktigste hjelpemidlene for å gjøre kunne gjøre jobben sin på en best mulig måte. En generell bevæpning vil gjøre politiet bedre rustet til å beskytte både seg selv og landets borgere.

Jeg er derfor svært glad for at Fremskrittspartiet med gjennomslaget for punktbevæpning av politiet på utsatte steder nok en gang endrer debatten i riktig retning. Det finnes en rekke eksempler på forslag Fremskrittspartiet tidligere har fremmet og stått alene om, men som det nå er politisk enighet rundt. To eksempler på det er utsending av kriminelle innvandrere og forbud mot heldekkende plagg i undervisning.

 

“Fremskrittspartiet tør der andre tier i motsetning til venstresiden som stadig fremstår som en naiv politisk korrekt elite.”

Vi vil nå kjempe videre for en generell bevæpning av politiet, og vi er glade for at Stortinget har gått et steg i riktig retning. I en tid med stadig økende terrorfare er det en skam at politiet ikke kan ha de verktøyene som trengs dersom et angrep oppstår. Staten sin viktigste er å gi trygghet til sine borgere, og vi må da gi politiet de beste hjelpemidlene til å kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte.

Lik og del

Fortsett å lese
Lukk meny